BIP Szkoły Podstawowej nr 6 im. Kornela Makuszyńskiego w Ostródzie

BIP Publicznej Szkoły Podstawowej nr 6 im. Kornela Makuszyńskiego w Ostródzie

              

Witamy Państwa na stronach  Biuletynu Informacji Publicznej

Szkoły Podstawowej Nr 6 im. Kornela Makuszyńskiego w Ostródzie

Zapraszamy do zapoznania się z działalnością  naszej placówki.

 

Szkoła Podstawowa Nr 6  im. Kornela Makuszyńskiego w Ostródzie

ul. Osiedle Młodych 8  

14 - 100 Ostróda    

woj. warmińsko-mazurskie

                                                                                   tel. / fax 89 646 6911            e-mail: sp6ostroda@wp.pl

                                                                         NIP: 741-14-86-829               REGON: 001324472

____________________________________________________________________________________________________________________________

Zgodnie z ustawą o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. Nr 112, poz. 1198 z późn. zm.), informacje publiczne, które nie zostały zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej, a także nie zostały udostępnione w drodze wyłożenia lub wywieszenia, udostępniane są wszystkim zainteresowanym na wniosek.

Wnioski o udostępnienie informacji publicznej należy kierować bezpośrednio do Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 6 im. Kornela Makuszyńskiego w Ostródzie na adres:

 

Szkoła Podstawowa Nr 6 im. Kornela Makuszyńskiego w Ostródzie
ul. Osiedle Młodych 8
14–100 Ostróda